Souburg, Molenweg

De stichting Gewoon Wonen heeft zich gewend tot Zeeuwland voor een huisvestingsopgave voor 8 jongeren met een beperking. Zeeuwland ondersteunt dit en gekozen is om in samenwerking met Gemeente Vlissingen, Gewoon Wonen en Zeeuwland dit initiatief te realiseren. Er zijn 8 appartementen, een gemeenschappelijke ruimte en onderkomens voor de verzorgenden gerealiseerd.

Samenwerken?

John Priem Projectontwikkelaar
0113 40 20 29