Participatie

Zeeland Wonen creëert verbinding door kopers en zorggebruikers vroegtijdig te betrekken bij ontwikkelingsplannen. Evenals omwonenden in de buurt. Want door open te communiceren dragen alle partijen bij aan een nieuwe leefomgeving en worden verwachtingen gemanaged.

Samenwerken?

John Priem Projectontwikkelaar
0113 40 20 29

Tijdens elke fase van een nieuwbouwproject kan participatie plaatsvinden. Afhankelijk van het vraagstuk kiezen we voor enquêtes en/of gespreksavonden, waarbij diverse meningen en visies gehoord worden. Naast bewoners en omwonenden hebben ook investeerders, lokale overheid, ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties een rol in dit proces.

“Eerst luisteren, dan wensen onderzoeken en daarna pas ontwikkelen. Dat is onze werkwijze.”

Participatie met alle belanghebbenden van ZEELAND WONEN

Soms wordt geïnformeerd naar specifieke gebiedskwesties, zoals de vraag welke functies er gemist worden in de omgeving. Andere keren zullen we met potentiële kopers of bewoners inzoomen op woon- of zorggerelateerde vragen. Gezamenlijk wordt onderzocht welke eisen en wensen haalbaar zijn.

Kunnen wij voor u het verschil maken als partner in participatie? Laten we het samen ontdekken tijdens een kennismaking.