Transformatie

Een succesvolle transformatie heeft impact op de duurzaamheid en aantrekkingskracht van een gebied. Zeeland Wonen streeft ernaar nieuw elan te geven aan bestaande bouw en omgeving door middel van duurzame transformatieprojecten. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een hedendaagse woonfunctie op een voormalig bedrijventerrein.

Samenwerken?

John Priem Projectontwikkelaar
0113 40 20 29

In de zoektocht naar oplossingen voor het woningtekort biedt vastgoedtransformatie perspectief. Het omvormen van (vaak verouderde) terreinen met bijvoorbeeld kantoren of andere bedrijfsgebouwen naar woningen zorgt niet alleen voor extra woonruimte. Ook de omgeving profiteert van vernieuwing door een verbetering van de leefomgeving. Leegstand wordt opgelost, de bestaande infrastructuur wordt duurzamer en de omgeving aantrekkelijker. Een ‘tweede leven’ kan een passend antwoord zijn voor de groeiende vraag naar (starters)woningen of zorghuisvesting

“Transformeren betekent ontdekken, ontzorgen en ontwikkelen.”

Transformatie van gebieden biedt perspectief

Zeeland Wonen heeft ruime ervaring met de thema’s die aan bod komen bij dit soort transformatieopgaven en kan hierdoor deze trajecten op energieke wijze in goede banen leiden. De samenwerking met diverse lokale partners wordt hierbij niet uit de weg gegaan.

Bij de herontwikkeling van gebieden dienen bestemmingsplannen vaak gewijzigd te worden en zijn vergunningen noodzakelijk. De verschillende stakeholders dienen gehoord te worden en de gebiedsfuncties dienen goed op elkaar afgestemd te worden. Zeeland Wonen heeft de kennis, ervaring en het netwerk om transformatie initiatieven vlot te laten verlopen om zo maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Heeft u een transformatie uitdaging voor ons? Laten we ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen tijdens een kennismaking.