Gebieds-
ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling in Zeeland waarbij Zeeland Wonen vastgoed, nieuwbouw en woningbouw in Zeeland ontwikkelt. Een toekomstbestendige en gebruiksvriendelijke woon- en leefomgeving waarbij de aanwezige functies goed afgestemd zijn op de wensen en belangen van verschillende gebruikers. Bij gebiedsontwikkeling draait het niet enkel om wonen, ook de kwaliteit van de leefomgeving is voor Zeeland Wonen een belangrijk onderwerp.

Samenwerken?

John Priem Projectontwikkelaar
0113 40 20 29

Gebiedsontwikkeling is een complexe taak waarbij bovendien steeds meer partijen betrokken zijn. Een goed proces en zorgvuldige samenwerking zijn evident. Daarbij is de (her)ontwikkeling van gebieden altijd onderhevig aan maatschappelijke ontwikkelingen. Participatie wordt steeds belangrijker, er is sprake van woningnood en duurzaamheid is een veelbesproken thema. Zeeland Wonen plaatst gebiedsontwikkeling in perspectief en legt een sterke focus op de verschillende aanwezige functies, om zo de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving te optimaliseren en op elkaar af te stemmen.

De kennis en ervaring van Zeeland Wonen heeft een werkwijze doen ontstaan waarbij een creatieve manier van denken en creëren centraal staat. Er wordt geluisterd naar de belangen van betrokkenen, nog voordat een concept gevormd wordt. In de juiste volgorde wordt geïnvesteerd in nieuwbouw, maar ook in infrastructuur, natuurbehoud en maatschappelijke voorzieningen.

“Zeeland Wonen ontwikkelt aantrekkelijke, veilige en toekomstbestendige leefomgevingen.”

Gehbiedsontwikkeling in Zeeland door ZEELAND WONEN

Zeeland Wonen organiseert, inspireert en ontwikkelt. Belanghebbenden worden betrokken en er wordt altijd gezocht naar mogelijkheden om de plannen haalbaar te maken. Dit alles om te komen tot slimme, groene en veilige gebieden waar het prettig en gezond wonen en leven is.

Wilt u eens van gedachten wisselen over een uitdaging? We horen graag van u.