‘Door samenwerking kun je elkaar versterken.’

De connectie tussen Gino van Driessche (AM Zeeland) en John Priem (Zeeland Wonen) gaat een eind terug. Begin jaren 2000 ontmoeten de twee elkaar voor het eerst. De wegen scheidden zich om later weer te kruisen. En hoe? Zeeland Wonen werkt nauw samen met AM Zeeland. Gino van Driessche legt uit waarom er in zijn ogen geen sprake is van concurrentiestrijd maar juist van versterking.

Samenwerken?

John Priem Projectontwikkelaar
0113 40 20 29

Gedeeld Zeeuws DNA

“Ik ben een geboren en getogen Zeeuw met een achtergrond in de bouwtechnische bedrijfskunde, maar ik heb mijn uitdaging gevonden in projectontwikkeling. Gedurende mijn loopbaan heb ik bij drie verschillende ondernemingen uiteenlopende projecten opgepakt en mijn netwerk uitgebreid. Zodoende heb ik John Priem leren kennen, eveneens een rasechte Zeeuw met een hart voor de projectontwikkeling.”

Over Gino van Driessche

“In 2008 ben ik gestart als ontwikkelingsmanager bij AM Zeeland. Het trok mij aan dat zij toonaangevend zijn in gebiedsontwikkeling. Ik heb gewerkt aan diverse projecten, waaronder bijvoorbeeld de langjarige ontwikkeling van de Mortiere in Middelburg. Sinds 2011 ben ik directeur bij AM Zeeland en kan ik mijn ervaring van de afgelopen 25 jaar toepassen: kleinschalige projectontwikkeling, sociaal-maatschappelijke projecten en gebiedsontwikkelingen.”

De verbinding met AM Zeeland

“Toen John met Zeeland Wonen voor zichzelf begon, stond AM Zeeland op het punt te groeien. We vonden elkaar daarin. De samenwerking is bekrachtigd in 2015.

“Daarin ken ik John als een betrokken ontwikkelaar, iemand die je om een boodschap kunt sturen. Als er een lastig gesprek plaatsvindt met een partij dan kun je hem dat toevertrouwen. Hij verplaatst zich echt in de belangen van betrokken partijen. Dat maak de interne samenwerking voor mij heel plezierig. Het succes is denk ik ingegeven door het feit dat John Priem veel kennis en kunde in zich heeft in ons vakgebied en ervaring heeft met het werken voor een landelijk opererende gebiedsontwikkelaar.”

Elkaars diensten versterken

“Doordat dat we verschillende mensen zijn, qua karakter en competenties, vullen we elkaar heel goed aan. We hebben ieder een eigen netwerk. De kracht zit erin dat we complementair zijn en daardoor elkaar kunnen versterken.”

Over trends en ontwikkeling

“Ik vind het ook interessant om met John te sparren, want daar komen altijd heel goede dingen uit voort. We hebben bijvoorbeeld plannen waarin we allebei, als collega-ontwikkelaars actief zijn. Doordat we elkaar treffen op het kantoor van AM Zeeland in Terneuzen spreken we regelmatig over zaken die niet project-gerelateerd zijn. Zoals de vraag ‘welke oplossingen we kunnen aandragen voor Zeeland?’ en ‘hoe gaan we dat organiseren?’”

De groei van Zeeland

“Zowel John als ik geloven in de groei van Zeeland. De groeiende werkgelegenheid heeft volgens ons een positief effect op de groei van Zeeland en daarmee effect op de woningmarkt en leefbaarheid van Zeeland. Om deze uitdaging aan te pakken, werken we samen met Zeeland Wonen. We bespreken wat we als marktpartijen kunnen bijdragen en realiseren. Claverveld fase I en II in Vlissingen zijn hier een voorbeeld van. Zeeland Wonen en AM Zeeland hebben gelijkwaardig samengewerkt aan dit project.”

Geen concurrentiestrijd

“Ik krijg wel eens de vraag, hoe kun je samenwerken met een ‘concurrent’? Maar dat zie ik heel anders. We versterken elkaar juist. Tijdens samenwerkingen kunnen we de diversiteit aan woonproducten, maar ook de te benaderen doelgroepen met elkaar afstemmen. Onze marktbenadering is niet gericht op het verkopen van zoveel mogelijk woningen, maar op de toekomst van de regio. Dat is kenmerkend voor Zeeland Wonen én AM Zeeland. We hebben beiden een commitment uitgesproken, een langjarige visie. We willen waarde toevoegen om de markt in Zeeland zo goed mogelijk te bedienen, en dat lukt zonder elkaar in de weg te zitten.